As Bs Cs Ds Es Fs Gs Hs Is J's Ks Ls M's N's O's Ps Qs Rs Ss Ts Us Vs Ws Xs Ys Zs

Zermatt's B   

 

 Fe de Erratas: Byron es Baco, y al reves.  

Mara recien llegada a Chile

Baldomero 6 meses

Betania 6 meses

Mara 15 meses

Mara 5 meses

Mara de cachorra en expo

Ch Baldomero

Mara 2 aos

Mara 2 aos

Mara 18 meses

Mara y snovio Unikat

Mara, Unikat & Kenai

 

Catalina Villamil
4701-3133 / 1551562485
E-mail: info@criaderozermatt.com.ar
Buenos Aires - Argentina.